fbpx
Zamówienia złożone do godz. 16:00
są realizowane tego samego dnia

Kalkulator elektryka

Kalkulator obliczający PRĄD lub MOC w obwodzie prądu trójfazowego

Kalkulator działa według następujących wzorów:

Gdzie:
I - prąd w [A] (amperach)
P - moc w [W] (watach)
U - Napięcie znamionowe w [V] (woltach)
cos ø - współczynnik przesunięcia fazowego

Wybierz wartość znamionową napięcia:
Podaj wartość cos ø

Oblicz prąd
w obwodzie prądu trójfazowego

Obliczony prąd: - [A]

Oblicz moc
w obwodzie prądu trójfazowego

Obliczona moc: - [W]

Kalkulator obliczający Spadek Napięcia dla prądu przemiennego w obwodach trójfazowych

Kalkulator działa według następującego wzoru:

Gdzie:
σ - konduktywność elektryczna metalu (wartość stała; dla miedzi 58 / dla aluminium 38,2 [S*m/mm2])
s - przekrój kabla [mm2]
U - napięcie znamionowe [V]
I - prąd znamionowy [A]
L - długość linii [m]
cos ø - współczynnik przesunięcia fazowego

Oblicz spadek napięcia

lub
wymagane jest jedno z tych pól. Możesz je obliczyć powyższym kalkulatorem mocy i prądu.
Wylicz spadek napięcia dla:
Długość linii
[m]
Wartość cos ø
Przekrój kabla
[mm2]
Wartość znamionowa napięcia:

Obliczony spadek napięcia: - [%]